Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Giá Trị Cỗ Lõi

1.Tầm nhìn

Trở thành nhà cung ứng hàng đầu tại Việt Nam cũng như trong khu vực về bao bì nhựa và sản phẩm nhựa định hình.

2.Sứ mệnh

Xác lập và khẳng định uy tín của thương hiệu bao bì nhựa Việt Nam trên thị trường Quốc tế.

3.Giá trị cốt lõi

Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

4.Định hướng chiến lược

  • Tiếp tục đầu tư chiều sâu đối mới trang thiết bị hiện đại tự động hóa với công nghệ tiên tiến, nâng cao sản lượng, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc tại các nhà máy hiện có và đầu tư thêm các nhà máy mới để thực hiên mục tiêu chiến lược về sản lượng bao bì xuất khẩu của Công ty từ nay đến năm 2022 và những năm sau.
  • Tập trung đầu tư cho việc phát triển nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và các chính sách đãi ngộ nhằm khuyến khích người giỏi, thu hút và giữ được người tài. Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Xây dựng và phát triển văn hóa Minh Long Plastic trên cơ sở đề cao tinh thần hợp tác và trách nhiệm cá nhân vì mục tiêu của Công ty; xây dựng tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; đặt lợi ích của khách hàng trên hết .
  • Cải tiến liên tục về công tác quản lý, về kỹ thuật công nghệ,…với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
  • Nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, cùng với phát triển sản xuất – xuất khẩu bao bì nhựa, công ty phát triển hoạt động thương mại với các sản phẩm phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng, gồm mặt hàng nguyên vật liệu, hóa chất, hàng tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, nông thủy sản…

Bình luận